Als u uw hond wilt meenemen naar het buitenland, voor vakantie of omdat u gaat verhuizen, moet u voldoen aan een aantal wettelijke eisen. Deze eisen kunnen per land verschillen. Vliegtuigmaatschappijen kunnen nog eigen en extra eisen stellen (zoals een gezondheidsverklaring van maximaal zoveel dagen oud), houdt hier rekening mee. Ook is het verstandig om preventieve maatregelen te nemen om uw hond te beschermen tegen dierziekten in het buitenland.

Invoereisen

Als u uw hond wilt meenemen naar het buitenland, zijn de volgende zaken in ieder geval verplicht:

  • een officieel Europees dierenpaspoort
  • een rabiës (hondsdolheid) vaccinatie*
  • een chip

*) De rabiës vaccinatie dient minimaal 21 dagen voor vertrek te zijn gegeven. Bij hervaccinatie binnen het vaccinatieschema vervalt deze eis. Deze vaccinatie kan worden gegeven vanaf 3 maanden leeftijd.

Bepaalde Europese landen kennen daarnaast nog aanvullende regels, zoals bijvoorbeeld verplichte teken- / vlooienbehandeling of het verbod van bepaalde rassen. Het bloedonderzoek voor rabiës (titerbepaling) is binnen de EU niet meer nodig. Wel zijn er verschillende regels bij dieren jonger dan 3 maanden, die nog niet tegen rabiës ingeënt kunnen worden. 
Landen die geen lid zijn van de EU hebben hun eigen eisen voor de invoer van gezelschapsdieren. Let op! U heeft niet alleen te maken met de regels van het land dat uw eindbestemming is, maar ook met de regelgeving van ALLE landen waar u doorheen reist! 

Klik op onderstaande links voor de meest actuele lijst met invoereisen per land of laat u tijdig (liefst enkele maanden van te voren) door ons informeren.

Invoereisen per land - Europa

Invoereisen per land - Buiten Europa

Dierziekten in het buitenland

In het buitenland komen soms ziekten voor die in ons land niet voorkomen. Uw hond kan hier behoorlijk ziek van worden of, erger nog, aan overlijden. Het is daarom belangrijk dat u uw hond hier zo goed mogelijk tegen beschermt. Dit kan bijvoorbeeld door uw dier te laten inenten of andere voorzorgsmaatregelen te treffen zoals het gebruik van een tekenband of het geven van ontworming. 

Vaccinaties

Veel van de ziekten waar we honden in Nederland jaarlijks voor vaccineren, komen ook voor in het buitenland. Het is dus belangrijk om de jaarlijkse vaccinaties up to date te houden, ook als u naar het buitenland gaat. Hondsdolheid wordt in Nederland gelukkig niet vaak meer gezien, maar komt in sommige andere landen (bijvoorbeeld Marokko) nog veel voor. Rabiës wordt overgebracht door de beet van een besmet dier. Dit kan een wild dier zijn, maar ook een hond of kat. De ziekte is een zoönose, oftewel een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. Vaccinatie hiertegen is dus zowel voor uw hond als voor uzelf van groot belang en daarom ook verplicht. Lees meer over vaccinaties

Voorkom infecties

Er zijn echter ook ziekten waar geen goede vaccinatie voor bestaat. Om te voorkomen dat uw hond deze ziekten oploopt, is het van belang om uw hond zo goed mogelijk tegen infectie te beschermen.

Hieronder staan de meest voorkomende infectieziekten die uw hond in het buitenland kan oplopen. Ze worden overgebracht door insecten, zoals teken of muggen.

Babesia

Babesiose is een infectie die wordt veroorzaakt door de ééncellige parasiet (protozo) genaamd 'Babesia canis'. Deze parasiet wordt overgedragen door teken van de soort 'Dermacentor reticularis'. Deze teken konden tot voorkort in Nederland niet overleven, maar door de zachte winters worden ze tegenwoordig wel af en toe in Nederland waargenomen! De teek komt in Europa voor in Zuid-Engeland, Zuid-België, Duitsland en alle landen ten zuiden hiervan. 

Verschijnselen
Een hond kan de ziekte ontwikkelen nadat een besmette teek gedurende twee tot drie dagen bloed heeft gezogen. De babesia-parasiet dringt de rode bloedcellen van de hond binnen en vermenigvuldigt zich daar tot de rode bloedcellen openbarsten. Na 1 tot 2 weken kan dit ziekteverschijnselen geven. De klachten zijn in eerste instantie vaag: de hond is slomer, eet minder graag en heeft vaak koorts. Na enkele dagen ontstaan verschijnselen zoals bloedarmoede, geelzucht en de typische (rood)bruin verkleurde urine. Uiteindelijk kan een dier in shock raken en zonder behandeling kan een hond aan Babesiose overlijden. De diagnose kan gesteld worden met behulp van bloedonderzoek.

Er bestaan goede medicijnen tegen Babesiose en de kans op genezing is het groots als er op tijd wordt ingegrepen. Het is natuurlijk beter om te voorkomen dat uw dier ziek wordt. 

Preventie
De beste manier om te voorkomen dat uw dier de ziekte oploopt is door uw hond in Nederland te laten. Neemt u uw hond toch mee naar het buitenland, zorg er dan voor dat de teken die de ziekte overbrengen, geen kans krijgen. Gebruik een goede tekenband, eventueel in combinatie met een tekentablet of tekenpipet. Controleer uw hond dagelijks en verwijder eventueel aanwezige teken met een pincet of tekentang. Lees meer over Teken en tekenbestrijding.

Ehrlichia

Ehrlichiose is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een soort bacterie genaamd 'Ehrlichia canis'. Deze parasiet wordt overgedragen door teken van de soort 'Rhipicephalus sanguineous', ook wel 'bruine hondenteek' genoemd. Deze teken komen in Nederland (nog) niet voor. De teek komt in Europa vooral in het zuiden voor, in de landen rond de Middellandse zee en in Frankrijk. 

Verschijnselen
Er zijn drie fasen van Ehrlichiose. In de acute fase (1-3 weken na infectie) zien we vaak koorts, verminderde eetlust, bloedingen en algemeen ziek zijn. Als de ziekte niet wordt herkend, kan deze overgaan in een subklinische fase, waarin de hond uiterlijk geen verschijnselen meer vertoont, maar waarin de parasiet nog wel in de hond aanwezig is. Sommige honden zijn in staat om de parasiet in deze fase alsnog uit hun lichaam te krijgen. Lukt dit niet dan kan de ziekte overgaan naar de chronische fase. Deze kenmerkt zich door vermageren, bleke slijmvliezen, verhoogde bloedingsneiging en vergrootte lymfeknopen. Vaak zijn er ontstekingen van bijvoorbeeld de huid, nieren, ogen of gewrichten. Honden kunnen aan de ziekte overlijden. De diagnose kan gesteld worden met behulp van bloedonderzoek.

Er bestaan medicijnen tegen Ehrlichiose, maar de kans op genezing is het grootst in de acute fase. In de chronische fase is de prognose gereserveerd. Het is natuurlijk beter om te voorkomen dat uw dier ziek wordt. 

Preventie
De beste manier om te voorkomen dat uw dier de ziekte oploopt is door uw hond in Nederland te laten. Neemt u uw hond toch mee naar het buitenland, zorg er dan voor dat de teken die de ziekte overbrengen, geen kans krijgen. Gebruik een goede tekenband, eventueel in combinatie met een tekentablet of tekenpipet. Controleer uw hond dagelijks en verwijder eventueel aanwezige teken met een pincet of tekentang. Lees meer over Teken en tekenbestrijding.

Leishmania

Leishmaniasis wordt veroorzaakt door een parasiet die wordt overgebracht door de zandvlieg, een soort stekende mug. De ziekte kan ook bij mensen voorkomen. De hond vormt een belangrijke bron voor infectie bij de mens. De zandvlieg komt in Nederland niet voor. De zandvlieg komt in Europa voor in het mediterrane gebied (Portugal, Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië, Griekenland). 

Verschijnselen
De ziekteverschijnselen ontstaan op zijn vroegst één maand na infectie, maar kunnen ook pas jaren later optreden. De klachten zijn heel divers, bijvoorbeeld huidveranderingen, afwijkende nagels, vermageren, wisselende kreupelheid, vergrootte lymfeknopen en ontstekingen aan bijvoorbeeld de ogen of nieren. 
De diagnose kan gesteld worden met behulp van bloedonderzoek en/of weefselmonsters. Er bestaan medicijnen tegen Leishmaniasis, maar de ziekte is bijna nooit helemaal te genezen. Een behandeling dient daarom levenslang gegeven te worden. Als de klachten voldoende onderdrukt zijn, kunnen de dieren met deze ziekte echter een normaal leven leiden. Het is natuurlijk beter om te voorkomen dat uw dier ziek wordt. 

Preventie
De beste manier om te voorkomen dat uw dier de ziekte oploopt is door uw hond in Nederland te laten. Neemt u uw hond toch mee naar een gebied waar Leishmania voorkomt, dan is een goede antimuggen behandeling belangrijk. Er zijn speciale halsbanden (Scalibor® band) die beschermen tegen muggen. Doe de band bij voorkeur 2 weken voor vertrek om. Vermijd poeltjes met stilstaand water en houd uw hond vanaf de schemering zoveel mogelijk binnen, want dan zijn de muggen het meest actief. 

Hartworm

Hartworm wordt veroorzaakt door de worm 'Dirofilaria immitens' die wordt overgedragen door verschillende soorten muggen. Na de beet komen de larven van de worm in de bloedbaan en in de longslagader ontwikkelen ze zich tot volwassen wormen die nieuwe larven produceren. Pas bij zeer zware infecties waarbij veel wormen aanwezig zijn, komen er ook echt wormen in het hart. Hartworm komt in Zuid- en Oost-Europa voor.

Verschijnselen
Het duurt zes maanden voor de wormen volwassen zijn en gedurende die tijd vertoont de hond geen klachten en is een infectie eigenlijk ook niet aan te tonen. Bij een milde infectie hoeft de hond ook als de wormen volwassen zijn geen klachten te krijgen. Maar honden die erg actief zijn en honden met zwaardere infecties zullen wel klachten krijgen. De klachten worden veroorzaakt door beschadiging van de grote longvaten en longen en bestaan uit hoesten (soms met bloed), vermageren en verlies aan uithoudingsvermogen. Bij hele zware infecties kan er hartfalen met vochtophoping in de buik ontstaan waaraan honden kunnen overlijden. De diagnose kan gesteld worden door middel van bloedonderzoek, maar is soms lastig.

Hartworm kan in principe worden behandeld, maar ook dit is niet eenvoudig. Als er veel wormen aanwezig zijn en als er al schade is aan de longen of het hart kunnen er ook complicaties ontstaan tijdens de behandeling.  Het is natuurlijk beter om te voorkomen dat uw dier ziek wordt. 

Preventie
De beste manier om te voorkomen dat uw dier de ziekte oploopt is door uw hond in Nederland te laten. Neemt u uw hond toch mee naar gebieden waar Hartworm voorkomt, behandel uw hond dan preventief met een geschikt ontwormingsmiddel in de vorm van tabletten (Milbemax®) of pipetjes voor in de nek (Stronghold®). Deze middelen doden de larven voor ze naar het hart migreren en voorkomen de ontwikkeling van volwassen hartwormen. Voor een optimale bescherming moet het ontwormingsmiddel maandelijks worden gegeven tot en met een maand ná thuiskomst. Geeft u pipetjes dan adviseren wij u om het middel een paar dagen voor vertrek toe te dienen en dit maandelijks te herhalen tot en met een maand ná thuiskomst. Gebruikt u de tabletten en gaat u niet langer dan 4 weken op vakantie, dan is het behandeladvies een tablet bij thuiskomst en een maand later. Verblijft u langer dan 4 weken in een risicogebied, dan adviseren wij u om ook tijdens de vakantie al maandelijks een tablet te geven, evenals bij thuiskomst en een maand later. Dit is noodzakelijk omdat bij een zware worminfectie behandeling kan leiden tot een verstopping door dode wormen, en nare complicaties.

De vossenlintworm is voor uw hond niet echt schadelijk, maar bij mensen kan het ernstige ziekte veroorzaken. Daarom is preventie van infectie toch van groot belang.

Vossenlintworm

De natuurlijke gastheer van de vossenlintworm 'Echinococcus' is de vos. Deze lintworm heeft een tussengastheer (= een dier waarin een parasiet een deel van zijn levenscyclus doorloopt, alvorens in een de eigenlijke gastheer volwassen te worden) nodig, zoals een knaagdier, om zich tot volwassen worm te ontwikkelen. Honden worden pas geïnfecteerd als ze besmette knaagdieren vangen en opeten. De vossenlintworm komt in het grootste deel van Europa voor (België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Tjechië, Polen, Baltische Staten), ook in Nederland (in  Oost-Groningen en Zuid-Limburg).

Verschijnselen
De vossenlintworm is niet echt schadelijk voor uw hond (of kat), maar kan bij mensen ernstige problemen geven. De mens kan namelijk ook als "tussengastheer" fungeren. Door contact met vossen- of hondenuitwerpselen, besmette aarde of door het eten van zelf geplukte bosvruchten of paddestoelen kunnen mensen besmet raken. Het larvale stadium kan zich bij mensen in verschillende organen (o.a. lever, longen) nestelen en zo een ernstige ziekte veroorzaken. Het is daarom toch belangrijk om infecties bij uw hond te voorkomen. Ook voor uzelf!

Preventie
Loopt uw hond los in een gebied waar vossenlintworm voorkomt of jaagt u met uw hond, dan adviseren we om iedere maand te ontwormen. Gaat u niet langer dan 4 weken op vakantie met uw hond naar een gebied waar vossenlintworm voorkomt , dan is het behandeladvies om bij thuiskomst 2 achtereenvolgende dagen te ontwormen met een middel dat praziquantel bevat (b.v. Milbemax®). Zorg dat tot 2 dagen na het ontwormen de ontlasting van uw hond niet in het milieu terecht komt, dus ruim de ontlasting op en gooi het in de afvalbak (niet de GFT-bak!). Verblijft u langer dan 4 weken in een risicogebied, dan adviseren wij u om ook tijdens de vakantie al maandelijks een tablet te geven, evenals 2 achtereenvolgende dagen bij thuiskomst.