Wij zijn een praktijk met 3 vestigingen in Amsterdam. Onze personeelsleden werken allemaal op meer dan één locatie, u kunt ons dus op verschillende momenten in de week op verschillende plekken vinden. Het voordeel voor u is dat, omdat we allemaal andere talenten hebben, u optimaal gebruik kunt maken van ons collectieve kennis.

Wij zijn van veel apparatuur voorzien, maar niet alles staat op alle praktijken. De operatiekamers, gasnarcoseapparaten en röntgentoestellen staan op onze vestigingen in Zuid en Noord. Op alle praktijken staan bloedanalyse apparatuur, bloeddrukmeters en we hebben een uitstekende mobiele echoapparaat die we op alle praktijken kunnen inzetten. Ook beschikken we sinds kort over de mogelijkheid om uw dier met lasertherapie te behandelen om betere pijnbestrijding en genezing van wonden, ontstekingen in de mondholte en huidklachten mogelijk te maken. We hebben op alle praktijken zuurstof tot onze beschikking voor benauwde dieren. Al onze apparaten worden jaarlijks onderhouden en gekeurd en het bloedanalyse apparatuur wordt meermalen per jaar door een onafhankelijk lab op een juiste werking getest. Al onze medicijnen worden op de juiste temperatuur bewaard en dit wordt streng bewaakt; ook in hartje zomer. Al onze paraveterinairen zijn gediplomeerd en moeten zich nascholen. Al onze dierenartsen moeten dat ook. Zo hebben we in 2016 gezamenlijk het Low Stress Animal Handling praktijkdiploma van Sophia Yin gehaald.

Aan onze uitrusting heeft u misschien al geraden dat wij geen budget praktijk zijn. We hechten aan kennis, diervriendelijk handelen en net dat stapje verder gaan om uw dier van de beste zorg te voorzien. Wij streven ernaar dat onze verslaglegging zo goed is, dat als de dierenarts waar u meestal bij komt er niet is, een andere dierenarts u goed kan helpen. Ook als het gaat om welk snoepje uw dier wel of niet lust! U wilt graag meedenken en kunnen overleggen over de behandeling van uw dier. U wilt een dierenarts die goed op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen, maar alle trends wel kritisch onder de loep neemt. U wilt dat wij de tijd voor u nemen.

Wij hebben liever een goede diagnose dan dat we zomaar wat doen. We denken dat dat niet alleen leidt tot minder onnodige medicijngebruik, maar ook tot een beter kwaliteit van leven (en minder onnodig lijden) voor uw dier. Daarnaast willen we uw dier niet (onnodig) banger de praktijk laten verlaten dan dat het kwam. We denken namelijk dat dit anders uiteindelijk leidt tot het vermijden of te laat opzoeken van zorg. We doen daarom allerlei moeite om uw dier op zijn of haar gemak te stellen. Lichaam en geest zijn allebei deel van één geheel en hebben allebei aandacht nodig.
In de loop der jaren zijn wij steeds vaker ook ’s weekends naar de praktijk toe gegaan om de behandeling van onze speciale gevallen zelf uit te voeren als dat nodig was. Vooral voor de meer ingewikkelde patiënten betekende dat betere zorg. Daarom zijn we nu ook elke zaterdag open.
Daarnaast vinden we dat medische zorg hand in hand gaat met goede, doordachte kwaliteitssystemen. Als we een behandeling inzetten, willen we zeker weten dat als die niet lukt, het niet komt doordat we onze medicijnen te oud of te warm hebben laten worden. Als we onderzoek doen, willen we zeker weten dat onze machines betrouwbaar werken. We laten de controle hiervan niet aan onszelf over. Lloyds komt met regelmaat over de vloer om ons te toetsen.

Wij werken op afspraak om uw dier zo min mogelijk stress te bezorgen voor u de spreekkamer in komt. Wij vinden het belangrijk dat uw dier zich zo ontspannen mogelijk kan gedragen om goed te kunnen beoordelen wat er aan de hand is. Het is bijvoorbeeld bij een dier dat stijf staat van angst veel lastiger een kreupelheidsonderzoek uit te voeren dan als het dier minder gespannen is. Wij vinden het ook belangrijk dat uw dier zich zo min mogelijk belast voelt door een bezoek aan de praktijk, en niet angstiger vertrekt dan het kwam. Open spreekuren of kort op elkaar geplande afspraken werken spanning in de hand en hebben daarom geen plaats in onze praktijk.

Omdat we het zo belangrijk vinden dat uw dier niet of zo min mogelijk angstig is in de praktijk, nemen we voor u en uw dier de tijd en investeren we niet alleen in medische kennis en middelen, maar ook in kennis en middelen om uw huisdier zo te benaderen dat het zich laat bekijken en behandelen zonder al te veel angst. Desondanks is onderzoek of behandeling soms niet mogelijk totdat uw dier angst remmende middelen heeft gehad, soms is zelfs sedatie nodig. Mocht het toch niet lukken om uw dier kalm te benaderen, dan is het ook in veel gevallen mogelijk om te zorgen dat de herinnering aan het bezoek niet blijvend is. Dat scheelt weer stress voor de volgende keer.

We hebben veel dingen om trots op te zijn. We zijn vooral trots op onze low stress aanpak. We zijn er trots op dat we de tijd voor u nemen. We zijn trots op onze kwaliteitssystemen en het bewijs dat we die ècht handhaven: dat we de rigoureuze kwaliteitsinspectie van Lloyd’s kunnen doorstaan.