Als je een huisdier hebt, is het belangrijk om te weten waar je terecht kunt voor hulp, ook al doe je dat alleen als je dier dat nodig heeft. Praktijken zijn echt niet allemaal hetzelfde, hoewel ze allemaal gediplomeerde dierenartsen hebben. In het verleden waren de meeste prakijken voor iedereen toegankelijk en hadden allemaal ongeveer dezelfde prijzen en betaalden hun personeel allemaal ongeveer dezelfde lonen; de belangenorganisatie van dierenartsen gaf jaarlijks adviezen over deze zaken. Dat is inmiddels al jaren niet meer zo en daardoor zijn de verschillen tussen de praktijken erg groot geworden.

Bij het kiezen van een dierenartsenpraktijk is het belangrijk om een bewuste keuze te maken. U vertrouwt de zorg van uw huisdier immers toe aan de dierenarts en daar wilt u een goed gevoel bij hebben. Hiervoor zijn meer zaken belangrijk dan de afstand van uw huis tot de praktijk. Een dierenarts die u bij op de hoek zit is makkelijk, maar er zijn meer dingen waar u aan zou kunnen denken…

Dierenartsen zijn in te delen in inrichting, uitrusting, extra bekwaamheden, beoogde patiënten-doelgroepen van de praktijk, medische filosofie, of ze op afspraak werken of met open spreekuren, op de manier waarop ze u en uw huisdier bejegenen en waar ze trots op zijn (als ze ergens in het bijzonder trots op zijn).

Inrichting: met praktijk of zonder?
Een nieuwe beweging in de diergeneeskunde is om geen praktijk te hebben. Hierbij valt aan twee soorten dierenartsen te denken: verreweg gespecialiseerd of nog algemeen praktiserend. Onder de eerste kun je bijvoorbeeld denken aan een dierenarts die alleen op een wisselende maar centrale locatie vaccineert (snel, massaal, goedkoop) of alleen bij mensen thuis euthanasieën doet. Onder het tweede vallen andere mobiele dierenartsen die bij u aan huis komen om uw dier te helpen. Omdat ze geen praktijk hebben, zijn ze beperkt in hun mogelijkheden en kunnen ze minder patiënten per dag zien. Daar staat tegenover dat ze maar weinig vaste praktijkkosten hebben. Als ze operaties uitvoeren is dat in een speciaal daarvoor ingerichte kampeerwagen of bijvoorbeeld in uw keuken. De dierenarts die aan huis komt is meestal ZZP’er en dat houdt in: heeft geen assistente. Als u voor zo’n dierenarts kiest, kunt u zelf wel gevraagd worden te assisteren. Al met al zijn ze goedkoper dan een dierenarts met praktijk. Houdt er rekening mee dat de kwaliteit niet altijd geborgd is: uw dier wordt tijdens drukke entingsacties niet altijd grondig nagekeken en uw keuken is zeker niet zo schoon als een normale operatiekamer.

Uitrusting: met laboratorium, röntgen, echo, tandheelkunde unit etc., of zonder?
Uitrusting is fijn als u niet graag naar een andere dierenarts verwezen wordt. Het is dan wel belangrijk dat u weet dat de betreffende praktijk de apparaten goed onderhoudt en dat de dierenarts weet hoe ze gebruikt moeten worden. Dat is nou net een zwakke plek in het verhaal. Hoe weet u dat? Alle dierenartsen zouden toch hun apparaten netjes moeten onderhouden? Uit een onderzoek van de RIVM bij huisartsen (!) is echter gebleken dat minder dan een kwart van de huisartsenpraktijken wist hoe hun apparaten ervoor stond en regelmatig controleerden op bijvoorbeeld test-strips die over datum waren. Als dit bij huisartsen al zo is, hoeft u niet te denken dat het bij dierenartsen beter gesteld is.

Doelgroepen: wie zoekt de praktijk als klant?
Veel praktijken vonden vroeger elke klant een goede; tegenwoordig heb je vaker een duidelijke doelgroep voor ogen als je een praktijk gaat opzetten. Ga je voor goedkope, toegankelijke diergeneeskunde? Dan heb je doorgaans open spreekuren, korte consulten, lage prijzen en ben je niet ingericht op ingewikkelde gevallen. Alles is gericht op diergeneeskunde dat veel voorkomt zodat je lage prijzen kunt verwezenlijken . Het personeel is vaak jong en wat de assistente betreft: deze hoeft geen diploma te hebben behaald. Bijscholing is van minder belang. Da’s goedkoper. Service en klantenbinding wisselt; een grote keten dierenartsenpraktijken kan meer aan zulke zaken besteden dan een kleinere prijsvechter. En soms is de diergeneeskunde niet eens een hoofddoel: bij de tuincentra is de dierenarts een lokkertje, dat hopelijk meer mensen over de drempel heen kan krijgen. Als u dan meer dierbenodigdheden koopt, komt daar de winst uit. Bij de kleinere prijsvechters is er gewoon minder tijd voor u en voor uw dier.

Het hogere segment dierenartsenpraktijken heeft vaak één of meerdere extra bekwaamheden. Ze hebben weliswaar meestal geen echte specialist in dienst, maar kunnen bijvoorbeeld bijzondere operaties uitvoeren, hebben zich ingericht voor bepaalde diersoorten (denk alleen katten, of alleen vogels en bijzondere dieren), bepaalde problemen (fertiliteit, kanker), soorten onderzoek (bijvoorbeeld gehoortesten, endoscopisch onderzoek) of groepen patiënten. Deze praktijken hebben vaak hoge kosten gemaakt om dit te kunnen en zijn daarom niet vaak goedkoop. De kennis die zij hebben is niet algemeen voor handen, ook al hebben ze ook algemene kennis en doen ze ook vaccinaties. U krijgt meer tijd voor uw dier, omdat veel bijzondere handelingen meer tijd vergen. Het personeel is beter opgeleid. Daar betaalt u dan ook voor.

Medische filosofie: zijn ze gericht op weten wat er aan de hand is, of doen ze het met geen of weinig diagnostiek?
Een praktijk dat eerst graag weet wat er aan de hand is voor ze overgaan tot een behandeling zal meer gericht kunnen behandelen. Dat betekent dat uw dier minder onnodige medicaties voorgeschreven krijgt of onnodige ingrepen zal ondergaan. Meer onderzoek kost meer. Een praktijk dat meer praktisch handelt kan voor veel dieren goed uitpakken en goedkoop zijn. Maar als de dierenarts het niet bij het juiste eind heeft, kan er veel tijd onnodig verspild worden voordat uw dier beter wordt. Als er tenminste op tijd gezien wordt dat een andere aanpak nodig is.

Er is nog een ander punt waar rekening mee gehouden moet worden. Het beleid van onze regering is er wat antibiotica betreft terecht op gericht om echt beter te weten welke antibioticum er nodig is vóór deze voorgeschreven worden. Zoals wellicht bekend, is dit om resistentievorming van bacteriën te voorkomen. Dat is in ons aller belang. Dat houdt in dat alle praktijken beter na zouden moeten denken over het zomaar meegeven van een kuurtje antibiotica. Korte termijn denken heeft ervoor gezorgd dat we nu allemaal direct of indirect te maken hebben met infecties die niet zomaar over gaan. Heeft de praktijk die u zoekt een duurzame filosofie voor wat betreft antibioticagebruik, of krijgt u zomaar iets mee van uw dierenarts? U kiest daarmee voor meer dan alleen voor uw eigen gemak! De praktijk toont met het beleid dat ze kiezen hun verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de maatschappij – dus ook voor uw gezondheid.

Open spreekuren of op afspraak?
Wat vindt u het meest gemakkelijk: binnen komen lopen wanneer u wilt, zonder van tevoren te moeten bellen? Of wilt u liever weten dat u een afspraak heeft om op een bepaalde tijd geholpen te worden waarmee u de kans op lang moeten wachten zo klein mogelijk houdt? Heeft u dan ook nog voor een praktijk met een hoog serviceniveau gekozen, dan kan het zelfs zijn dat, als ze uitlopen, ze u bellen om u te waarschuwen. Da’s, denken wij, een kwestie van persoonlijke smaak.

Bekijk het echter ook vanuit het oogpunt van uw dier: spreekuren zijn voor uw dier stressvol. Ze zitten soms langdurig tussen allerlei andere dieren te wachten, samen met u. Uw ongeduld voelen ze. De onrust van de andere dieren voelen ze. Soms kunnen ze zich bedreigd voelen door de andere dieren. Raakt uw kat of hond snel uit het lood onder onvoorspelbare omstandigheden? Zoek dan een praktijk die op afspraak werkt.

Bejegening: Hoe behandelen ze mij en mijn dier?
Alle dierenartsen hebben het goed met u en uw dier voor. Er zijn echter praktijken die bewust meer tijd besteden aan de klantrelatie en de relatie met het dier. Deze praktijken zijn aan de buitenkant ook moeilijk te herkennen. Dat ze lid zijn van een vereniging (bijvoorbeeld Fabcats) wil nog niet zeggen dat ze er ook wat mee doen. En u bent de enige die kunt bepalen of u zich prettig voelt bij de aanpak van de desbetreffende praktijk. Meer tijd voor uzelf en uw dier nemen betekent hogere prijzen.

Is de praktijk ergens trots op?
Soms is een praktijk erg trots op iets wat ze doen. Kijk of je dat op een website terug kunt vinden zodat je kunt bepalen of dat ook voor u belangrijk is. U heeft er immers niet zo veel aan om een praktijk te kiezen die uitblinkt in fertiliteitsbegeleiding als uw dier al jaren geleden gesteriliseerd is…

Waar staan wij in dit verhaal?
Wie wij zijn en waar we voor staan kunt u hier lezen.