Terugblikken…

De vorige twee jaren, 2013 en 2014, waren roerige jaren voor onze Sterkliniek hier in Amsterdam. Drs. Joost Zwart, al bijna 15 jaar werkzaam in deze praktijk, werd toch nog weer onverwacht ziek. Drs. Christa Köllen is kort daarna met pensioen gegaan en drs. Vera Kars ging bijna tegelijkertijd met zwangerschapsverlof. U bent daardoor heel veel onbekende gezichten tegen gekomen. Drs. Helen Gorny, een nieuw gezicht, was bereid voor Drs. Zwart waar te nemen hoewel niet bekend was hoe lang hij ziek zou zijn en ook niet in welke mate hij ziek zou blijven. Ook onder de jongere paraveterinairen is er een wisseling van de wacht geweest, zodat het u best kon overkomen dat u noch de assistente, noch de dienstdoende dierenarts herkende. Vera Kars is inmiddels weer geruime tijd terug op haar post en heeft een prachtige dochter.

Het zal velen van u zijn opgevallen dat Joost Zwart niet meer op zijn post is terug gekeerd. Hoewel de beslissing hem zwaar viel, heeft hij besloten dat het voor zijn gezondheid beter is om niet meer in de praktijk te werken. Vanaf 1 januari 2015 trekt hij zich dan ook officieel helemaal uit de praktijk terug en blijf ik als enige eigenaar over. Zes jaar geleden waren we nog met zijn drieën. Het is een hele overgang voor hem, voor mij en voor alle medewerkers van de praktijk.

Het was voor het eerst sinds enige jaren dat we op twee praktijken niet op alle doordeweekse dagen beschikbaar waren. Voor u was dat niet altijd even handig (want op woensdag en op donderdag moesten sommigen van u verder reizen om een dierenarts te zien dan u gewend was) en wij vonden het daarom vervelend voor u. Wij hopen dat we met het nieuwe rooster voor 2015 daar wat verbetering in hebben kunnen aanbrengen.

Een aantal ontwikkelingen waren heel positief. Een van de co-assistentes die bij ons stage had gelopen, had vrije tijd over tussen haar laatste stage en het verkrijgen van haar diploma. Zij besloot dat nuttig te besteden en te blijven komen naar onze praktijk: u kent haar inmiddels vast ook wel – drs. Jonna Hoekstra - want ze heeft, na het behalen van haar diploma, veel voor ons waargenomen en zij was de initiatiefnemer tot het organiseren van de informatieavond voor eigenaren van katten met chronisch nierfalen.

Jonge dierenartsen ontwikkelen zich snel. Ons werd al gauw duidelijk dat Helen Gorny niet heel lang bij ons zou blijven want haar passie lag duidelijk bij orthopedie. Wij konden haar niet heel veel leren op dat vlak. Zij heeft ons dus per 1 januari 2015 verlaten en gaat in een praktijk werken waar zij zich daar wel verder in kan bekwamen. We weten zeker dat ze daar heel goed in gaat worden!

Aan de andere kant bleek voor Jonna Hoekstra het werken in onze praktijk juist datgene te zijn wat ze het liefst wilde. We hebben moeite om haar, ook op haar vrije dagen, naar huis toe te sturen. Met het vertrek van Helen Gorny en het aanpassen van ons rooster konden we haar een – voorlopig nog bescheiden – vaste plek geven in ons team. Ik heb er alle vertrouwen in dat haar rol zal groeien.

Er zijn aan 2014 ook echt hele trieste kanten geweest. Naast het verlies van Idefix en Zoë, onze “praktijk” honden, is ook een internationaal bekende dierenarts gestorven die bezig was met een zeer belangrijke missie: hoe wij met dieren omgaan ging zij helemaal veranderen. Ze was een van mijn diergeneeskundige helden, als je die kunt hebben. Sophia Yin was de aanjager van een revolutie waarbij het diervriendelijk omgaan met dieren, ook in een dierenartsenpraktijk, centraal staat. De effecten daarvan zijn in onze praktijk duidelijk te herkennen. Wat zij achterlaat is een glimp van een wereld waarin huisdieren niet bang hoeven te zijn om naar de dierenarts te gaan. Ik zie het als een belangrijke taak voor 2015 om wat zij ons te leren had verder in de praktijk te integreren.

…En vooruitkijken

In de humane gezondheidsindustrie hebben de diverse verzekeringsmaatschappijen vrijwel alles in handen en bepalen zij hoe u behandeld moet worden en waarmee. Als we pech hebben gaan ze ook nog bepalen door wie u behandeld mag worden. Diergeneeskundig hebben de verzekeraars het moeilijk. Wij denken dat dit voor een groot deel door de crisis komt: heb je een jong dier en verwacht je binnenkort geen kosten, dan is het opzeggen van de huisdierverzekering makkelijk gebeurd. Het zou eigenlijk andersom moeten: omdat het crisis is, zouden meer mensen zich moeten verzekeren. Wij zien maar al te vaak hoe de werkelijkheid uitpakt: het dier scheurt een kruisband, de operatie om dat te herstellen bij een specialist kost meer dan €1500,-- . Het is niemands eerste keuze om een dier te laten door lopen op een kapotte kruisband. Maar lang niet iedereen heeft zo’n bedrag voor zijn huisdier in een sok weggestopt, laat staan voor zichzelf. Het wordt vaak oneerlijk “duur” gevonden. Lang niet iedereen beseft zich echter hoeveel apparatuur een orthopeed moet hebben om zo’n beschadigde kruisband goed aan te pakken en hoeveel nascholing daar aan besteed moet worden. Zulke kostenplaatjes vallen best tegen. Ik durf te wedden dat maar weinig dierenartsen die in Nederland orthopedie beoefenen er winst mee maken. Met een goede verzekering wordt het aanpakken van veel “dure” ziektes en blessures financieel een stuk haalbaarder. De humane les leert echter dat verzekeren op zich wel goed is, maar als we allemaal voor de goedkoopste verzekering gaan, we niet zo goed meer mogen bepalen wie ons helpt of hoe. Mocht u een verzekering voor uw huisdier overwegen, denk hier dan ook goed over na. Kies niet automatisch de goedkoopste, maar bedenk eerst wat het is dat je echt wilt verzekeren.

Er komt steeds meer ras-specifieke kennis. Wist u dat er recent uitgezocht is dat een gesteriliseerde Golden Retriever teef waarschijnlijk juist minder lang leeft dan een niet gesteriliseerde Golden Retriever teef? En dat dit heel anders uitpakt voor een Labrador Retriever? Door allerlei grote onderzoeken beginnen we te beseffen dat we, voor een goed gezondheidsadvies, niet langer kunnen voldoen met een generalisatie over honden in het algemeen zoals “een hond leeft langer als het gesteriliseerd is”. Dat klopt vaak, maar niet altijd! Als dierenartsen de kennis verzamelen, zullen verzekeraars het ook gebruiken. Nog een reden om uw (toekomstige) polis goed te bekijken. Is uw (rasechte) huisdier wel verzekerd voor datgene wat voor uw dier het meest van belang is?

Samen met de praktijkmanager Herman Rozengarden heb ik getracht onze werkwijze zoveel mogelijk hetzelfde te houden, maar toch ook de moderne inzichten van de nieuwe dierenartsen te benutten. De inzichten in ons vak veranderen soms in zo’n hoog tempo dat ze moeilijk zijn bij te benen. Wij moeten ons werkelijk continu nascholen zodat wij u telkens helemaal up-to-date kunnen vertellen wat de nieuwste inzichten zijn. Omdat we niet alle voor u belangrijke kennis kunnen overbrengen tijdens een consult zullen we steeds betere manieren moeten vinden om u van de beste informatie te voorzien. Informatieavonden, waarin u ook kunt praten met de andere aanwezigen, zullen hier zeker deel van uitmaken. Wat u aan informatie op het internet kunt vinden heeft immers zijn beperkingen.

Laten we er samen dan een goed 2015 van maken!