Te hoge bloeddruk (hypertensie)

Katten kunnen net als mensen een te hoge bloeddruk hebben. Een te hoge bloeddruk, hypertensie genoemd, kan leiden tot:

  • Afname van de nierfunctie
  • Vergroting van het hart en daardoor minder goed functioneren van het hart
  • Loslating van het netvlies waardoor de kat blind wordt
  • Hoofdpijn
  • Hersenbloedingen

Dat de bloeddruk te hoog is, wordt vaak pas in een laat stadium opgemerkt, bijvoorbeeld omdat uw kat plotseling blind lijkt. De hoge bloeddruk bestond dan wel al langere tijd, maar u heeft daar niks van gemerkt. Het is dus belangrijk om een hoge bloeddruk op tijd vast te stellen en te behandelen.

Mogelijke oorzaken van een te hoge bloeddruk zijn onder andere:

  • Chronisch nierfalen: ongeveer 33% van de katten met chronisch nierfalen heeft een te hoge bloeddruk. Dit kan zowel een oorzaak als een gevolg zijn van nierfalen.
  • Een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïdie): 6 tot 7% van de katten met hyperthyreoïdie heeft een te hoge bloeddruk.
  • Een hartafwijking waarbij de spierwand verdikt (Hypertrofische cardiomyopathie)

Bij ongeveer 20% van de katten met een te hoge bloeddruk wordt er geen oorzaak gevonden.

Het meten van de bloeddruk

Bloeddrukmmeter
De bloeddrukmeter

De manchet van de bloeddrukmeter wordt om de staart geplaatst
De manchet wordt om de staart geplaatst

De bloeddrukmeting

Het apparaat waar de manchet aan verbonden is, meet trillingen die door het doorstromen van het bloed worden veroorzaakt. De manchet wordt langzaam opgepompt, totdat er geen bloed meer door het vat kan stromen en er geen trillingen meer worden waargenomen. Vervolgens loopt de manchet leeg, zodat het bloed weer door het bloedvat kan stromen en de trillingen weer door het apparaat worden gemeten. Het eerste moment waarop de trillingen weer worden opgevangen, is de bovendruk of systolische druk. De manchet loopt steeds verder leeg, totdat de bloedstroom niet meer gehinderd wordt door de druk van de manchet en er geen trillingen meer. Op dat moment is de onderdruk of diastolische druk bereikt.

Het meten van de bloeddruk

De bloeddrukmeting

Het meten van de bloeddruk is niet pijnlijk voor uw kat. Sommige katten vinden het eng in de praktijk; ze voelen zich vaak veiliger als ze in zich kunnen verstoppen onder een handdoek.

Het is belangrijk dat de bloeddrukmeting in een rustige ruimte plaatsvindt en dat uw kat zich zoveel mogelijk op zijn of haar gemak voelt. De meting wordt een aantal keer herhaald om een zo’n betrouwbaar mogelijk resultaat te kunnen bereiken. Bij mensen is zowel de bovendruk als onderdruk belangrijk. Bij katten kijken we met name naar de bovendruk. Normaal is de bovendruk bij een kat in ieder geval lager dan 170 mmHg.

Als uw kat een te hoge bloeddruk heeft, is het belangrijk om eerst verder onderzoek te doen naar de oorzaak. Als deze oorzaak gevonden is, zullen we deze behandelen. Indien we geen oorzaak voor de verhoogde bloeddruk kunnen vinden of we deze oorzaak niet kunnen behandelen, zijn er medicijnen waarmee we de bloeddruk kunnen verlagen.